Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy & cookies

GDPR på QLINIKEN kvinnohälsa Karlstad AB. Hur vi hanterar dina personuppgifter samt använder cookies på vår webbplats.

Avbokningsregler samt integritet-, sekretess- och patientsäkerhet

Avbokning ska ske minst 24 timmar innan besöket, annars måste vi tyvärr debitera halva beloppet. Blir du sjuk däremot och måste avboka med kort varsel – kontakta oss tack så försöker vi hittar en lösning.

Integritet-, sekretess- och patientsäkerhet. Den 25:e maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. GDPR ger dig möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster eller produkter. Här kan du läsa om hur vi på QLINIKEN hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med GDPR.

Skiljer sig Vårdbolags skyldigheter mot en traditionell verksamhet?

GDPR innebär en allmän dataskyddsreglering och ersätter därför den tidigare allmänna svenska regleringen personuppgiftslagen (PuL). Både GDPR och PuL gäller alltså för alla sektorer i samhället. Hälso- och sjukvården hör dock till de områden som har en egen dataskyddslagstiftning, s.k. sektorslagstiftning, i form av patientdatalagen (PDL). Efter att GDPR trädde i kraft kom vårdens personuppgiftsbehandling att regleras av både GDPR och PDL. I praktiken innebär detta att GDPR:s skyldigheter och rättigheter gäller inom vården i varierande grad. Det finns å ena sidan sådant som gäller ”fullt ut”, exempelvis skyldigheten att anmäla s.k. personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Å andra sidan kommer annat, t.ex ”rätten att bli bortglömd”, inte att gälla alls inom sjukvården. Mellan dessa ytterligheter finns det komponenter som kommer att gälla enbart i vissa avseenden, eller på andra sätt i begränsad omfattning. Man kan därför inte säga på en generell nivå vilka delar som blir tillämpliga och inte, utan den bedömningen måste göras för den specifika vårdverksamhet det gäller.

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dessa

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster inom vård.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är vi skyldiga att föra en patientjournal för varje patient. Därmed när du blir kund hos oss på QLINIKEN kvinnohälsa kommer vi samla in dina kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Vi sparar även data om din vård och läkemedel. Det sker i vårt journalsystem Webdoc. Eventuell bild i samband med ultraljudsundersökning kan komma sparas i din journal. När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast data som du själv uppgivit när du kontaktar oss. Vi utgår från att du samtycker till att lämna ut dina personuppgifter. Vi vill i möjligaste mån inte kommunicera via e-post. Om du väljer att kontakta oss per epost utgår vi från att du samtycker till att information om dig skickas till oss och att du inte skickar information som du själv bedömer som känslig. E-postkorrespondens raderas så snart som din fråga bedöms vara avslutad. Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vad du efterfrågar.

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

  • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
  • Krav för att fullgöra en för vårdtagaren rättslig förpliktelse.
  • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande personuppgifter tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som patient och för att kunna erbjuda dig vård och journalföra vårdhändelsen.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.
Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande i vårt nätverk:

  • intrångsförsök
  • attacker i form av t ex virus
  • lagbrott
  • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Oftast gäller 10-årsregeln inom vård.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi lämnar dina personuppgifter till dig själv på din begäran, eller till annan vårdgivare eller myndighet på din begäran. Du har rätt att veta vilken data som vi har om dig och begära att få dessa raderade med undantag av informationen i din patientjournal.

Patientsäkerhet

Din säkerhet är av största prioritet för oss. På kliniken behandlas du endast av eller under direkt överinseende av legitimerade personal, läkare med specialistkompetens och barnmorskor alla med flerårig erfarenhet. Vi är noggranna med att åta oss uppdrag där vi vet att vi kan utföra ett bra arbete med patientsäkerhet. Vår personal uppmuntras till kontinuerlig fortbildning.

Årligen dokumenterar vi klinikens patientsäkerhetsarbete. Vi följer aktuellt regelverk samt nationella och internationella rekommendationer och rapporterar.

Rekrytering och anställning

Kvinnokliniken samlar också in personuppgifter vid rekrytering och anställning samt för att för att kunna hantera anställningar och löner. Det åligger den anställda att meddela oss om ändring av personuppgifter (inklusive kontaktuppgifter) ändras.

Synpunkter

Om du som patient eller anställd har synpunkter på hanteringen av personuppgifter på QLINIKEN kvinnohälsa är du välkommen att höra av dig till oss på info@qliniken.se

Cookies

QLINIKEN kvinnohälsa använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som
skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in
uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information
kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som
person. QLINIKEN kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den
webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den
aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning
för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida
de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig
från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation
som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så
kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie
skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte
på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en
sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av
webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla
reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och
medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av
din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din
registrering även nästa gång.

QLINIKEN använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. 

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta QLINIKENs webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Rulla till toppen